Today is 21.02.2020 Name day has Eleonóra
Slovensky English

Contact informations

Business name and residence:

Covdesign, s.r.o.
Strojnicka 34
821 05 Bratislava
Slovak Republic

Tel.: +421903 710 652


Identification data:

IČO: 31376843
IČ DPH: SK2020358417

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave
Oddiel: Sro, Vložka č.:

 

Print