Dnes je 25.01.2020 Meniny má Gejza
Slovensky English

Konzultačná a poradenská činnosť pre prevádzku vodovodov a kanalizácií

Konzultačná a poradenská činnosť pre prevádzku vodovodov a kanalizácií

Naša konzultačná činnosť pre prevádzkarov komunálnych ale aj priemyselných čistiarní odpadových vôd napomáha k zvyšovaniu produktivity, zabepečenia trvalej účinnosti čistenia ale vedie aj k redukcii prevádzkových nákladov. Naši experti sú schopní uplatniť svoje odborné znalosti v reálnom svete prevádzky za účelom zlepšenia jej jestvujúceho stavu v nasledovných oblastiach:

konzultačné služby v oblasti posudzovania vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na recipient a pri povoľovaní ich vypúšťania(vodohospodárske povolenie)
technická pomoc pri výbere strojového zariadenia, dielčich intenzifikačných opatrení v technologickej linke
technická pomoc pri vypracovaní, optimalizácii a hodnotení verejných súťaží
technická pomoc pri posudzovaní projektových riešení, investičných zámeroch
finančná asistencia

Náš tím odborníkov má bohaté skúsenosti pri maximalizácii účinnosti prevádzky pri optimálnych resp. minimálnych nákladoch. Zabezpečujeme aj vypracovanie prevádzkových poriadkov zohľadňujúce špecifiká predmetnej prevádzky vodohospodárskej stavby.

V ostatnom čase Čovdesign, s.r.o., vzhľadom na realizovanú transformáciu vodární a kanalizácií, sa venuje aj konzultačným službám zameraných pre vlastníkov týchto infraštruktúr. Jedná sa najmä o finančné poradenstvo pri plánovaní prevádzkových nákladov, poplatkov, odpisov resp. kalkulácia stočného a vodného a pod. t.j. celkový finančný management pre vlastníkov verejných vodovodov a kanalizácií, ktorým sa stávajú obce a mestá.

Vytlačiť