Dnes je 25.01.2020 Meniny má Gejza
Slovensky English

Projektovanie a komplexný projektový manažment pre obce a mestá

Projektovanie vodovodov a kanalizácií vrátane čistiarní odpadových vôd a komplexný projektový manažment pre obce a mestá

Veľa obcí a miest, predovšetkým v SR, už dnes má veľmi dobré skúsenosti s odbornosťou a kvalitou vyhotovenia projektov dodávaných firmou Čovdesign, s.r.o. (pozri Referencie). Jedná sa ako o projekty nových stavieb, tak aj o intenzifikácie, rekonštrukcie alebo dobudovanie jestvujúcej infraštruktúry.

Naša firma si plne uvedomuje obmedzenú dostupnosť finančných zdrojov pre komunálnu sféru pre tieto verejné stavby, a aj preto v rámci projektového cyklu hľadáme vždy optimálny variant, ktorý v maximálnej miere využíva súčasné i budúce (plánované) systémy infraštrukúry. Až po vyčerpaní všetkých dostupných možností pristupujeme k nutnému rozširovaniu a dobudovaniu projektovaných stavieb. Získať čo najviac z jestvujúcich zariadení a stavebných objektov je vždy našou prvoradou prioritou.

Komunálnej sfére poskytujeme ojedinelé spojenie konzultačných služieb, technologického transferu a projektového manažmentu, ktoré spojite pokrývajú enviromentálne, ekonomické a technické požiadavky tejto skupiny klientov.


Odbornosť pri projektovaní a technickej asistencii kvalifikujú našu firmu sa podieľať spolu s klientom pri bezproblémovom zabezpečení projektového cyklu t.j. od predprojektovej a projektovej prípravy stavieb cez kompletnú inžiniersku činnosť až po vlastnú implementáciu projektu.

Vytlačiť