Dnes je 21.02.2020 Meniny má Eleonóra
Slovensky English
ČOV Poprad
ČOV Poprad
1 2 3 4

O nás

 

ČOVDESIGN spol. s .r.o. je inžiniersko-manažérskou, projektovou a konzultačnou firmou, ktorej aktivity pokrývajú oblasť enviromentálneho inžinierstva, pričom svoju činnosť zameriava predovšetkým na návrhy stredných a veľkých mestských čistiarní odpadových vôd (ČOV). Naša firma si vybudovala silný tím profesionálov, ktorý sa skladá z vysokoškolsky vzdelaných inžinierskych a manažérskych pracovníkov s bohatými skúsenosťami najmä z oblasti vodárenstva, kanalizácií a projektového manažmentu. Skúsenosti z oblasti projektovania a manažérsko-inžinierskej činnosti sú neustále dopĺňané najnovšími poznatkami na poli enviromentálneho inžinierstva čo nám umožňuje vykonávať ako konzultačnú tak aj projekčnú činnosť v duchu súčasného rozvoja vedy a techniky.

Súčasné aktivity našej firmy pokrývajú takmer kompletne všetky aspekty zásobovania obyvateľstva ako aj priemyslu vodou, odkanalizovania urbanizovaných sídiel, úpravy vôd a navrhovania ČOV vrátane kalového hospodárstva, spracovania a umiestnenia čistiarenských kalov. V širšom slova zmysle všetky naše činnosti zahrňujú integrovaný manažment vodných zdrojov i ochranu vôd a v konečnom dôsledku aj zdravie obyvateľstva.

 

 
 

Zoznam referencií našej firmy zahrňuje okrem vyprojektovaných alebo realizovaných diel na území Slovenskej Republiky aj iné krajiny Európy. Za viac než 15 rokov našej činnosti bolo vyprojektovaných zhruba 150 čistiarní odpadových vôd (ČOV) a z nich viac ako polovicu realizovaných. K našim najvýznamnejším projektom patria:

 

ČOV Poprad - Matejovce ČOV Poprad - Matejovce
Realizácia 2007
ČOV Humenné ČOV Humenné
Realizácia 2008
ČOV Stará Ľubovňa ČOV Stará Ľubovňa
Realizácia 2012
 

Projektanti a enviromentálni inžinieri firmy Čovdesign, s.r.o. zabezpečujú pre široký okruh zákazníkov, reprezentovaných rezortom priemyslu a služieb, komunitou malých a stredných podnikateľov či komunálnou a štátnou sférou, efektívne a nízko nákladové riešenia v oblasti vody. Naša profesionalita zahrňuje praktické skúsenosti v projektovaní stavieb vodovodov a kanalizácií, v manažovaní projektov ako aj v rozvoji moderných a inovatívnych riešení pre oblasť enviromentálnych technológií, čím sa vytvárajú podmienky pre minimalizáciu investičných a prevádzkových nákladov.

 

Čovdesign, s.r.o.
Strojnícka 34
821 05 Bratislava
Slovak Republic

Tel.: +421/(0)2/4363 6078
Fax : +421/(0)2/4363 6079

 
 

Partneri

 • BVS
 • ZSVS
 • StVS
 • pvs
 • vsvs
 • vsep
 • strabag
 • deponia
 • senyka
 • avs
 • vsba
 • acsr